Köpevillkor

 1. Allmänt om Grythyttan Vintage Selection och våra produkter

1.1 Www.gvsbv.com är en tjänst som tillhandahålls av Grythyttan Vintage Selection BV, KvK 72383976, svenskt moms reg. nr. 502086-2706 (nedan kallat ”GVS”, ”vi” eller ”oss”).

1.2 Dessa allmänna köpevillkor (”Köpevillkor”), tillsammans med vår Integritetspolicy och övrig information på sidan, gäller för din användning av våra tjänster, registrering och användning av ditt kundkonto och för alla dina köp av våra produkter. Genom att registrera dig som kund och genomföra köp av våra produkter accepterar du att vara bunden av den vid var tid gällande versionen av dessa Köpevillkor.

1.3 På gvsbv.com kan du handla en mängd olika produkter, framför allt säljer vi vin på flaska men även andra relaterade artiklar (gemensamt kallade för ”produkt” eller ”produkter”). Vin får, enligt dessa Köpevillkor, endast köpas av enskilda personer (ej företag) och endast vara avsett för ditt eller din familjs personliga bruk.

1.4 För att bli kund hos GVS måste du vara minst 20 år gammal och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av dessa Köpevillkor.

 1. Kunduppgifter, lösenord etc.

2.1 Registrering som kund på gvsbv.com är gratis utan något krav på köp. Endast ett konto per person får registreras. Vid registrering ombeds du att lämna vissa personuppgifter och bekräftar och ansvarar därigenom för att de uppgifter som du lämnar är korrekta och fullständiga. Svensk lagstiftning kräver att individer måste vara 20 år eller äldre för att handla alkoholhaltiga drycker. För närmare information om vår behandling av dina personuppgifter inklusive hur du lämnar ditt samtycke till behandlingen, se vår Integritetspolicy.

2.2 Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto. Använd unika siffror, bokstäver och symboler och förvara lösenordet på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till informationen. Det är ditt ansvar att tillse att ingen annan än du själv kan använda ditt konto samt att inte avslöja inloggningsuppgifterna för någon obehörig. Glöm därför heller inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, förlorar du kontrollen över dina personuppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska omedelbart informera GVS, och ändra ditt lösenord, om det kan misstänkas att ditt lösenord av någon anledning kan ha kommit i orätta händer. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts till GVS.

 1. Immaterialrättsligt skyddat material

Alla bilder, all text och annat innehåll på gvsbv.com är skyddad av upphovsrätt, varumärkesskydd, patent eller andra immateriella rättigheter samt därtill relevanta regler och lagar. Om inte annat anges är allt material på gvsbv.com exklusiv egendom för vilken endast GVS har ägande- eller nyttjanderätt. Det är inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, publicera, licensiera eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som GVS har ägande- eller nyttjanderätt till.

Beställningar och leveransvillkor

4.1 Samtliga på gvsbv.com utannonserade produkter säljs till det pris som anges på gvsbv.com och erbjuds så långt lagret räcker. Vi kan tyvärr inte garantera att slutsålda produkter kommer att levereras senare eller ersättas av andra produkter. Om vi därför avböjer viss order, helt eller delvis, gäller vårt avböjande även för tiden därefter. GVS reserverar sig för tryckfel avseende pris eller andra villkor för de produkter som marknadsförs på gvsbv.com.

4.2 Din beställning görs på gvsbv.com i enlighet med dessa Köpevillkor. Beställningen är bindande för oss först efter det att vi bekräftat beställningen. Orderbekräftelse skickas normalt per e-post direkt efter din beställning. Orderbekräftelsen är giltig även om de skulle sänts till en icke fungerande e-postadress.

4.3 Genom bekräftelse enligt punkt 4.2 ovan är köpet fullbordat. Vinet transporteras till dig genom en oberoende transportör. Närmare leveranssätt kan du välja i kassan. Du kan välja leverans till närmaste DHL eller PostNord ombud, alternativt att du hämtar ut din beställning på vår depå i Göteborg.

4.4 Leverans sker vanligtvis inom 3–10 dagar från fullbordat köp. Avvikelser i leveranstid kan också förekomma om produkten är slutsåld eller försenad från vår leverantör eller om beställningen avser en förbokning av en icke lagerhållen produkt. Om din beställda produkt är slutsåld eller av annan anledning inte kan levereras på normal leveranstid kommer vi att sträva efter att ange om produkten kommer att finnas i lager igen och när i så fall leverans kan ske. Om du inte längre önskar din order kan du i samband härmed utan avgift avbeställa ordern. Avbeställning ska vara oss tillhanda senast 7 dagar efter det att du mottog vårt besked.

4.5 Om leverans enligt ovan inte kan genomföras på grund av att behörig mottagare inte hämtar ut produkterna från utlämningspunkten, att legitimationskravet nedan i punkt 5 inte kan uppfyllas eller annan omständighet som beror på dig som köpare och mottagare av produkterna, är du ersättningsskyldig för returkostnaderna av de beställda produkterna samt eventuella andra kostnader som uppkommer för GVS i samband med att leverans inte kan genomföras.

 1. Legitimationskrav

5.1 Oavsett om du beställt leverans till närmaste DHL eller PostNord ombud, eller hämtar din försändelse på vår depå i Göteborg, måste du, eller någon annan som är över 20 år, ta emot och kvittera försändelsen. Tar du emot försändelsen själv måste du uppvisa giltig legitimation. Om ett bud hämtar upp din beställning måste både ditt och budets legitimation uppvisas.

5.2 GVS förbehåller sig rätten att vägra leverans ifall misstanke finns om att mottagaren är berusad, under 20 år eller om det i annat fall finns misstanke om att tjänsten missbrukas.

 1. Transportskador

Om din försändelse skadas under transporten ska detta anmälas omgående till vår kundservice på sverige@gvsbv.com. För att vi ska kunna reklamera transportskadan krävs reklamation inom vissa tidsramar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skada inom 24 timmar. Vi kommer att ombesörja en ny försändelse kostnadsfritt för dig som kund så att du får en felfri produkt, alternativt ge dig pengarna tillbaka. Om fraktskadan är synlig på det yttre emballaget är det viktigt att du uppmärksammar transportören på detta vid mottagandet av försändelsen. För att reklamationen mot leverantören ska kunna hanteras korrekt ber vi dig spara emballaget och adresslappen som kom med den fraktskadade försändelsen.

 1. Betalningsvillkor

7.1 Vid beställning på gvsbv.com sker betalning med kreditkort/bankkort.

 1. Ångerrätt

8.1 Om du inte är nöjd med en produkt du köpt på gvsbv.com eller av annan anledning ångrar ditt köp har du i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att inom 14 dagar från det att du tagit emot produkten utnyttja din ångerrätt och frånträda köpeavtalet utan angivande av skäl. Ångerrätten gäller under förutsättning att produkten är i oförändrat skick och ingen försegling brutits. Det är till exempel inte tillåten att testa produkten med Coravin eller motsvarande system.

8.2 Om du vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att du före ångerfristens utgång meddelar oss på sverige@gvsbv.com.

Meddelandet ska innehålla ditt namn, din adress och annan relevant information, till exempel ordernummer, fakturanummer och namn på produkten. Om så hellre önskas kan du även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, denna återfinns på konsumentverket.se.

8.3 Om du utnyttjar ångerrätten betalar du själv fraktkostnaden för att skicka tillbaka produkten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Produkten ska skickas tillbaka inom 3 dagar räknat från det datum du meddelade oss om ditt utövande av ångerrätten. Produkten ska vara lämplig förpackad. Kontakta sverige@gvsbv.com om du har ytterligare frågor.

8.4 Återbetalning till dig sker genom det betalningsalternativ som du valde vid köpet, om inte annat överenskommits eller hinder finns för sådan återbetalning. GVS förbehåller sig rätten att från återbetalningsbeloppet dra av en summa som motsvarar produktens värdeminskning jämfört med dess ursprungliga värde för det fall sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som kan anses nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 1. Garantier och ansvarsbegränsningar

9.1 Vi på GVS är måna om kvaliteten på våra produkter och gör vårt yttersta för att säkra kvalitén på våra produkter. Att köpa vin från äldre årgångar innebär en viss risk som du som köpare står för själv. Vi är dock tacksamma om du meddelar oss din upplevelse av produkten på sverige@gvsbv.com.

 1. Administrativa åtgärder och skatter

10.1 GVS erlägger alla nödvändiga skatter samt utför alla administrativa åtgärder som uppkommer därtill, i samband med leverans av produkterna till dig. Alla priser på gvsbv.com inkluderar skatter samt administrativa kostnader. Genom att acceptera dessa Köpevillkor accepterar du att GVS utför de administrativa åtgärder som krävs för att produkterna ska kunna levereras till dig enligt nuvarande eller framtida lagar och regler.

10.2 För det fall GVS åtgärder enligt ovan inte godkänns av berörd myndighet är du skyldig att utföra de av myndigheten meddelade åtgärderna som krävs för att produkterna ska kunna levereras till dig.

10.3 GVS ansvarar inte för eventuella åtaganden som GVS har gentemot dig vilka inte kan genomföras på grund av att de rättsliga reglerna gällande privatimport av alkoholhaltiga drycker ändrats genom framtida lagstiftning, domstols- och eller myndighetsbeslut.

 1. Användargränssnitt, cookies och tillgänglighet

11.1 Gvsbv.com är anpassat för att användas med webbläsarna Chrome för PC/Mac och Safari för Mac samt den vid var tid senaste versionen av Safari för iOS respektive Chrome för Android. Vi kan tyvärr inte garantera funktion med äldre versioner av eller andra webbläsare än de som anges ovan.

11.2 För information om användningen av cookies på vår webbplats, se vår Cookie-policy.

11.3 Vi åtar oss att göra vårt bästa för att se till att gvsbv.com är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, stänga av tillgången till gvsbv.com för underhåll, korrigering av fel, av säkerhetsskäl samt för uppgraderingar av hård- eller mjukvara.

11.4 gvsbv.com görs tillgänglig för dig via Internet. Vi kan ej garantera att vår webbplats eller uppkopplingen till den är felfri, avbrottsfri, störningsfri, virusfri, etc. Vi kan därför inte ta något ansvar för eventuella problem att nå gvsbv.com eller några som helst fel som besöket på vår webbplats kan orsaka din hård- eller mjukvara.

 1. Datasäkerhet

Det är otillåtet att försöka kringgå säkerhetsåtgärderna på gvsbv.com eller att använda webbplatsen på ett sätt som kan skada, överbelasta eller försämra webbplatsen. Det är otillåtet att använda annan medlems inloggningsuppgifter eller lämna ut dina egna medlemsuppgifter till annan. Det är vidare otillåtet att försöka skaffa sig tillgång till datorsystem eller nätverk som omfattas av gvsbv.com eller att försöka tillgodogöra sig material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits genom gvsbv.com. Handlingar som bryter eller försöker bryta mot datasäkerheten, såsom dataintrång, kan vara brottsligt och kommer att polisanmälas.

 1. Avstängning, brott mot Köpevillkoren

Vi har rätt att stänga ditt konto hos oss och neka köp om vi misstänker att du missbrukar ditt medlemskonto, om vi misstänker att du inte är 20 år eller över, om du vid upprepade tillfällen uppträtt berusad vid leveranstillfället, eller om du på annat sätt väsentligen bryter mot dessa köpevillkor. Du är skyldig att ersätta GVS för all direkt och indirekt skada som du åsamkat GVS i anledning av brott mot dessa Köpevillkor.

 1. Överlåtelse

Ditt konto hos oss är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Vi har rätt att överlåta samtliga, eller vissa, rättigheter (såsom rätten till betalning) och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger vi rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra skyldigheter.

 1. Villkorsändring

Ändringar eller tillägg till dessa Köpevillkor träder i kraft i samband med att nya villkor publiceras på gvsbv.com. Vi har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om du inte godkänner ändring eller tillägg till dessa Köpevillkor har du rätt att säga upp ditt medlemskonto genom skriftligt meddelande till oss. Om sådan uppsägning inte sker, anses du ha godkänt de nya villkoren.

 1. Force majeure

GVS är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständigheter som vi inte kan råda över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen i fråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar. Sådana omständigheter kan till exempel vara krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, allmän arbetskonflikt, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller ändrad myndighetsbestämmelse. Om sådana omständigheter skulle uppstå åtar sig GVS att utan dröjsmål informera dig om den aktuella situationen. Har omständigheterna varat längre än tre månader har både du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ovanstående gäller även då underleverantör eller annan med vilken GVS samarbetar förhindras att fullgöra sina skyldigheter på grund av sådana omständigheter som anges i ovan.

 1. Tvingande lagstiftning

Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att de utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa Köpevillkor.

 1. Tvister

Tvist med anledning av dessa Köpevillkor eller din användning av gvsbv.com ska slutligt avgöras av svensk domstol. Tvister bör dock primärt lösas i samförstånd efter diskussion mellan dig och oss.

 1. Alkohol

Många av våra produkter innehåller alkohol. Alkoholkonsumtion kan vara skadligt. Vi tar ej ansvar för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av konsumtion av våra produkter.